Temple Grandin

Wielu z nas nie wyobraża sobie nawet, jak ciężko jest osobom cierpiącym na autyzm. To zaburzenie rozwoju – chorzy i ich bliscy nie lubią, gdy nazywa się ten stan chorobą – powoduje zazwyczaj niemożność nawiązania relacji społecznych i komunikacji uczuć. Mick Jackson chciał pokazać nam, że zazwyczaj nie znaczy zawsze. Historia Temple Grandin to historia […]