Młyn i krzyż

Rzadko kiedy ma się możliwość doświadczenia w filmie zjawiska przenikania się sztuk, tym bardziej, jeżeli mowa o malarstwie i kinie właśnie. Niezwykle popularne są mariaże literatury i X muzy, ale dużo rzadziej kinematografia podejmuje próby zmierzenia się z dziełami malarzy. Obie dziedziny są sztukami wizualnymi, mają podobne inspiracje, a jednak dzieli je przepaść – ideowa […]